Sanota.net - Sàn nội thất hàng đầu Việt Nam

Chuyên mục: Tư Vấn

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Nigeria có 194,664,408 người. Dân số Nigeria chiếm khoảng 2.57%  tổng dân số thế giới. Dân số Nigeria đứng thứ 7 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật…

Read more

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Pakistan có 199,901,734 người. Dân số Pakistan chiếm khoảng 2.63% tổng dân số thế giới. Dân số Pakistan đứng thứ 6 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân…

Read more