ĐÈN BÀN DB603

1,386,000 969,000

Kich thước:   N300 x C400 x E27*1
Sản phẩm chưa bao gồm bóng