ĐÈN BÀN DB591

1,854,000 1,299,000

Kich thước:   N200 x C400 x E27*1
Sản phẩm chưa bao gồm bóng