ĐÈN BÀN DB592

4,429,000 3,099,000

Kich thước:   N500 x C600 x E27*1
Sản phẩm chưa bao gồm bóng