ĐÈN BÀN DB588

1,969,000 1,379,000

Kich thước:   N250 x C450 x E27*1
Sản phẩm chưa bao gồm bóng