Đèn cây Waterloo DB39B

Kích thước L350*H1650
Màu sắc Thân vàng kết hợp chao thủy tinh trắng