ĐÈN CÂY_LAM2491L

5,270,000 3,689,000

Kich thước:   N900 x C1650 x E27*1
Sản phẩm chưa bao gồm bóng