ĐÈN CÂY_LAM2492L

6,892,000 4,829,000

Kich thước:   N850 x C1650 x E27*1
Sản phẩm chưa bao gồm bóng