ĐÈN CHÙM PHA LÊ TPL88220T800

12,285,000 8,599,999