Quạt QT5225

8,078,000 5,659,000

* Nhà thầu, kiến trúc sư: liên hệ nhận báo giá trực tiếp.