ĐÈN chùm Crane THCN226

3,105,000 2,179,000

Kich thước:  N1200 x C400 x G4*3 Màu sắc/chất liệu
Sản phẩm chưa bao gồm bóng Như hình