ĐÈN THẢ CHÙM HIỆN ĐẠI THCN59/21

2,149,000 1,504,900

Kich thước:   Ø850 x H450 x E27*6
Sản phẩm chưa bao gồm bóng