ĐÈN THẢ CHÙM HIỆN ĐẠI THCN60/21

2,419,000 1,699,000

Kich thước:   Ø900 x H500 x E27*8
Sản phẩm chưa bao gồm bóng