ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THCN205

2,689,000 1,889,000

Kich thước:
+ Ø600 x G4*6
+Ø800 x G4*8
Sản phẩm chưa bao gồm bóng