ĐÈN THẢ HIỆN ĐẠI THCN222

2,027,000 1,419,000

Kich thước:  N1200 x C1000 x led*5