Sanota.net - Sàn nội thất hàng đầu Việt Nam

Đồng hồ đính hạt – CLO018

1,045,000

  • đường kính:  67cm đường kính mặt 24cm
  • chất liệu:  kim loại

Mô tả

Đồng hồ đính hạt CLO018

Đồng hồ đính hạt mã CLO018

  • đường kính:  67cm đường kính mặt 24cm
  • chất liệu:  kim loại
  • SỐ HIỆU: BTH