Thống kê dân số Thái Lan 2018 (Thailand population)

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Thái Lan có 69,149,135...