Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường . Sanota cần tuyển thêm các nhân sự đầy tiềm năng ở các vị trí sau :