Cách xác định mục tiêu cuộc đời hiệu quả nhất

Xác định mục tiêu là kỹ năng quan trọng mà ai cũng cần phải có. Tuy nhiên việc xác định và lựa chọn mục tiêu lại thường không dễ dàng. Nếu gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu bạn có thể áp dungh thử phương pháp sau.
Phương pháp xác định mục tiêu này gồm có 3 bước:
Ghi lại các mục tiêu
Bạn có nhiều mục tiêu muốn đạt được, tuy nhiên bạn hãy ghi lại tất cả các mục tiêu mà bạn muốn thực hiện ra giấy hoặc các phần mềm ghi chú.

Phân loại mục tiêu
Ở phần này các bạn hãy chia mục tiêu của mình thành hai phần “mục tiêu có thể thực hiện ngay” và “mục tiêu chưa thể thực hiện ngay”.
Đối với “mục tiêu có thể thực hiện ngay” bạn hãy lựa chọn làm mục tiêu cho mình.
Đối với “mục tiêu chưa thể thực hiện ngay” dù là mục tiêu bạn muốn làm hãy note các mục tiêu này ra riêng một chỗ, sau này khi có thời gian hoặc nguồn lực cần thiết các bạn sẽ lây ra thực hiện sau.

Lựa chọn mục tiêu cuộc đời
Đến đây các bạn vẫn chưa xác định được mục tiêu cuộc đời mình đâu, vì các mục tiêu các bạn có thể thực hiện có thể cũng chưa phải là mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong cuộc đời mà chỉ là 1 vài mục tiêu nhỏ.
Tuy nhiên bạn không cần phải lo lắng về điều này vì trong quá trình làm việc để đạt được từng mục tiêu nhỏ đó bạn sẽ ngày càng tích lũy được nhiều nguồn lực để thực hiện các mục tiêu lớn hơn và từng bước đi đến mục tiêu quan trọng nhất mà bạn muốn đạt được. Nếu bạn không bắt đầu bằng việc leo lên từng bậc thang 1 bạn sẽ không bao giờ đi đến được đích cuối cùng mà bạn muốn.
Có thể bạn chưa xác định được ngay mục tiêu quan trọng cả đời mình thì bạn cũng không cần quá lo lắng, vì bạn sẽ cần 1 khoảng thời gian nhất định để tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình. Trong quá trình phân loại mục tiêu bạn sẽ có thể so sánh nhiều mục tiêu với nhau và dần dần bạn sẽ nhận ra đâu sẽ là mục tiêu thực sự mà bạn muốn hướng đến.
Và quan trọng là bạn chỉ có thể kiểm soát hiện tại của bạn nên hãy sống cho hiện tại, làm thật tốt công việc của mình để đi tới thành công. Đừng suất ngày mơ mộng những điều to lớn mà không làm gì cả.


Nguồn: Sanota

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *