Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh đơn giản và hiệu quả cao

Lập kế hoạch kinh doanh là công việc quan trọng nhưng không phải dễ dàng đặc biệt với những người không có kỹ năng chuyên môn. Vì vậy Sanota có 1 giải pháp đơn giản giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.
Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh đơn giản này gồm các bước sau:
– Tạo 1 ghi chú với 3 phần: mục tiêu, giải pháp thực hiện và công việc.
– Với mỗi phần thì bất kỳ ý tưởng gì đều ghi ra. Lúc đầu ý tưởng sẽ ra rất nhiều nhưng dần dần về sau chỉ những ý tưởng khả thi nhất mới được lựa chọn.
– Mục tiêu thì chỉ lựa ra 3-5 mục tiêu chính để tập trung thực hiện.
– Từ các mục tiêu sẽ xây dựng các giải pháp chiến lược để đạt được.
– Các giải pháp phải triển khai thành công việc cụ thể.
– Đối với 1 tổ chức thì mọi người sẽ cùng tham gia vào tiến trình này.
Các ý tưởng hay công việc chưa làm được ngay thì lưu ra chỗ khác để khi có điều kiện thực hiện thì lấy ra làm.
Ưu điểm của phương pháp này là mọi ý tưởng đều công bằng, đều được ghi ra, nhưng khi so sánh với nhiều ý tưởng khác thì chỉ ý tưởng khả thi nhất đc chọn. Không tốn thời gian để nhớ mà chỉ dùng cái đầu vào việc sáng tạo và điều hành công việc. Hành động phù hợp với thực tiễn.

Nguồn: Sanota

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *