Thống kê dân số Cuba 2018 (Cuba population)

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Cuba có 11,488,058 người. Dân...